Förbud mot utkast

Senast 1 januari 2013 införs förbud mot dumpning i Skagerrak. (Foto: Jacob Sörenssen)

Fiskeriministrarna i Sverige, Norge och Danmark undertecknade i går en gemensam deklaration som förbjuder utkast av fisk i vattnen i Skagerrak.
– Ett förbud mot utkast i Skagerrak är en milstolpe i vår strävan att säkerställa en hållbar förvaltning av våra gemensamma marina resurser, säger Norges minister för fiskeri- och kustminister Lisbeth Berg-Hansen.
Hon påpekar att utkast är ett slöseri med havets resurser som påverkar fiskbestånden på ett negativt sätt.
Här kan du läsa mer om utkast.
Morgan Fihn