Forskare: Det är för enkelt att bygga brygga

Är det för enkelt att få bygga en brygga? Foto: Manuel Nägeli
ANNONS

Hur påverkar sportfiskare och andra båtburna människor våra vatten? Jo, en hel del enligt forskare. Exploateringen utmed kusterna riskerar faktiskt att få ekosystemen att kollapsa, enligt Per Moksnes, forskare vid Havsmiljöinstitutet, Göteborgs universitet.

Sportfiskare har lyfts fram som ett föredöme när det gäller omställningen inom båtlivet, eftersom vi i hög grad väljer elmotorer. Däremot så anser alltså forskare att bryggorna som vi brukar påverkar havet negativt, med följder som ålgräsdöd och grågrumligt vatten.
– Sverige har fantastiska förhållanden för båtlivet. Men det är för enkelt att slå upp en brygga att ha sin båt vid. Det gör ett stort avtryck, säger Per Moksnes, till SVT.

Även den hårt debatterade strandskyddsutredningen tar upp bryggor och deras effekter på vattenmiljön.
Frågan är alltså om kommunerna behöver reglera nybyggnation av bryggor hårdare än vad som sker idag? SVT har dykt ned djupare i ämnet genom ett inslag som du hittar här.

Publicerad: 8 maj 2021
Av: Anders Lundin
ANNONS