ANNONS

Forskare om tiaminbristen: Ta detta på allvar nu!

Östersjöns torskar är ofta små och i dålig kondition. Tiaminbrist lanseras som en av de starkaste orsakerna. Foto: Jonas Hentati Sundberg / SLU Aqua
ANNONS

Hur tiaminbrist drabbar både laxfiskar och andra arter har diskuterats under flera år. Nya publicerade studier visar att torsken i Östersjön tillhör de stora förlorarna, och flera forskare kräver nu att problematiken genast tas på allvar.

Nyligen skrev Fiskejournalen om Emil Fridolfsson vid Linnéuniversitetet, som i en ny avhandling kastar ljus på varför fisk får just vitamin B1-brist. Det kan du läsa om här!

Tidigare har manifestationerna av tiaminbristen mest handlat om laxfiskar, men vetenskapligt publicerade studier påvisar nu att även torsken (Gadus morhua) är hårt drabbad av tiaminbrist. I studien, som är genomförda av forskare vid Stockholms universitet, Lantbruksuniversitetet i Lysekil och Western Washington University, USA, så framkommer det bland annat att tiaminbristen ökar i takt med fiskarnas ålder.

Hela studien publiceras här på engelska.

En av forskarna bakom studierna är Lennart Balk vid Stockholms universitet, och Fiskejournalen ber honom summera slutsatserna.

– Tiaminbristen drabbar många arter på ett mycket alarmerande negativt sätt. Vi ser hur många fiskarter, exempelvis många laxarter, öring, flera arter av ål, och nu torsk, påverkas kraftigt, direkt och indirekt.

Som nästa steg vill Lennart Balk se att stora resurser sätts in i forskningen.

– Det är nu mycket angeläget att sluta förneka detta skeende, istället ska man satsa alla tillgängliga resurser nu för att ta reda på mekanismen/hur och av vad som tiaminbristen uppkommer. I bästa fall kan vi då inom en rimlig tid få ”verktyget/förståelsen” hur vi skulle kunna förhindra denna störning i miljön framöver. Att inte försöka förstå och lösa tiaminbristproblematiken utgör ett oerhört ansvarslöst beteende för framtiden, konstaterar han.

Läs även om den svenska planen för haven:

https://wp.fiskejournalen.se/sa-ser-den-ut-sveriges-forsta-havsplan-nagonsin/

Publicerad: 05 January 2020
Av: Anders Lundin
ANNONS