Främmande fisken som är på väg norrut i Sverige

Svartmunnad smörbult. Foto: Från SLU Aqua

Först var det puckellaxen och nu kommer rapporter om att ännu en invasiv art etablerat sig i svenska vatten. Det handlar om svartmunnad smörbult, som nu fångats så långt norrut som Hargshamn vid Upplandskusten.

Det är SLU Aqua som rapporterar om fångsten av en svartmunnad smörbult, som kom in till dem 24 augusti genom det digitala rapporteringssystemet. Fångstplatsen var Hargshamn i Uppland, vilket tyder på att arten rör sig uppåt längs kusten. De tidigare nordligaste fynden i Sverige har gjorts i Nynäshamn, enligt SLU Aqua.

– Fiskaren som gjort rapporten hade fångat flera exemplar varav några ganska stora, 15 cm, vilket tyder på att det redan är ett etablerat bestånd i Hargshamn, säger Ann-Britt Florin, forskare vid institutionen för akvatiska resurser på SLU (SLU Aqua).

Svartmunnad smörbult kommer ursprungligen från Kaspiska havet och Svarta havet, och de senaste åren har den även påträffats ibland annat Kalmarsund och Göteborg. Den kan bli mycket talrik, och kan konkurrera ut små bottenlevande fiskar och äta upp ägg och rom för större fiskar.

SLU Aqua uppmanar nu alla som fångar eller observerar en svartmunnad smörbult att rapportera detta. De vill veta hur utspridd arten är i Uppland, och om fyndet i Hargshamn är begränsat till hamnområdet eller om arten finns längs större del av kusten. Svartmunnad smörbult kan även leva i sötvatten så observationer i åar är också mycket relevanta, skriver SLU Aqua på deras hemsida.

Här rapporterar du in fynd av svartmunnad smörbult!

Läs om nya svenska rekord:

Ulfs underbara fisketur slutade med svenskt rekord