ANNONS

Gädda, abborre och öring ska gynnas av skyddsområde i Blekinge

Blekinges värdefulla gäddor ska få ökat skydd.
ANNONS

Brömsebäcken och dess mynning är ett värdefullt habitat för bland annat abborre, gädda och havsöring. Länsstyrelsen har nu beslutat att göra platsen till ett marint biotopskyddsområde.

Det är Länsstyrelsen i Blekinge som meddelar att man på detta sätt vill skydda Brömsebäckens mynning, för bevarandet av flera fiskarter. Platsen är belägen vid Blekinges ostkust på gränsen mellan Kalmar och Blekinge län, och anses ha en strategisk betydelse för bestånd av rovfiskar, som gädda och abborre, eftersom stora delar längs ostkusten är påverkade av rekryteringsstörningar för just dessa fiskarter.

”Mynningsområdet vid Brömsebäck är dessutom av stort värde för fiskvandring av havsöring. Det är sannolikt att Brömsebäckens mynning, med sin högvuxna och varierande undervattensvegetation, kan bidra till att bestånden av ett flertal fiskarter bevaras”, skriver Länsstyrelsen på sin hemsida.
Övervakning visar också att den akut hotade östersjötumlaren rör sig längs Blekingekusten utanför Björkenabben vintertid.
Här kan du läsa mer om det nya skyddsområdet.

Relevanta produkter från vår fiskebutik:

Publicerad: 13 januari 2022
Av: Anders Lundin
ANNONS