Gift i Östersjöfisk

Forskare har upptäckt nervgift i fisk och skaldjur från Östersjön. Giftet kan leda till att människor drabbas av sjukdomarna parkinson och alzheimer.
Östersjön är ett hav i kris. Övergödning och överfiske gör att fiskbestånden på många ställen är mycket svaga. Utsläpp har gjort att stora mängder gift finns i djur och växter. Den senaste upptäckten är att fisk och skaldjur innehåller gift som kan skada vårt nervsystem och leda till allvarliga sjukdomar. Det skall dock framhållas att halterna av nervgiftet är låga.
Anders Nicander

En giftig fisk? Vet vi verkligen vad näbbgäddan från Östersjön innehåller för något? (Foto: Anders Nicander)

En giftig fisk? Vet vi verkligen vad näbbgäddan från Östersjön innehåller för något? (Foto: Anders Nicander)