Giftig lax osäljbar

dioxin i lax från östersjön

SVT Uppdrag Granskning har tittat närmare på östersjölaxen vid två tillfällen det senaste året, något som får konsekvenser för försäljningen av den giftiga laxen. (Foto: SVT Play)

Efter att SVT Uppdrag granskning sände sitt program om den giftiga östersjölaxen har försäljningen sjunkit drastiskt. Yrkesfiskarna har därför tagit saken i egna händer och menar nu genom en egen undersökning att fisken inte är giftig. Något som tillbakavisas av Livsmedelsverket.
Yrkesfiskare i Norrbotten har låtit ta prover på fet östersjöfisk. Resultatet visar lägre gifthalter än Livsmedelsverkets data. Nu menar yrkesfiskarna att fisken kan ätas med gott samvete, något som Livsmedelsverket bestämt tillbakavisar.
Emma Halldin Ankarberg är toxikolog på Livsmedelsverket och tycker inte att deras rekommendationer är överdrivna.
– Även om det skulle visa sig att laxen ligger väldigt lågt så är det fortfarande farligt att äta mycket fisk från Östersjön. Det är den ackumulerade effekten som räknas. Dioxin är ett av de giftigaste ämnena som finns, säger hon till Kuriren och NSD.
Enligt Livsmedelsverkets rekommendationer bör barn, ammande/gravida och kvinnor i fertil ålder inte äta fisken mer än 2-3 gånger per år.
Läs hela artikeln i Kuriren och NSD.
Här hittar du fler notiser om dioxinfisk.
Morgan Fihn

FAKTA dioxin:
– Dioxin är ett av de starkaste gifterna man känner till.
– Bildas som biprodukt vid många kemiska processer. Bland annat vid förbränning av plast. Det finns ingen avsiktlig framställning av dioxiner.
– Användes av USA under Vietnamkriget för att få bort lövverket där man misstänkte att Vietcong gömde sig, då under namnet ”Agent Orange”. Efter kriget har väldigt många soldater på båda sidorna som blivit utsatta för agent orange blivit sjuka i olika sorters cancer.
– Lagras i kroppsfett.
– Cancerframkallande och kan ge leverskador.
– Drabbar i hög grad avkomma och forskning har visat att det kan ge upphov till försämrat korttidsminne hos spädbarn.

FAKTA Sverige – undantaget
2002 satte EU upp gränsvärden för hur mycket miljögifter fisken får innehålla för att marknadsföras och säljas i medlemsländerna. Sverige förhandlade då fram ett undantag från reglerna som innebär att svenskar, inom landet, både får äta och sälja fisken som i resten av EU anses alltför giftig.
Motkravet var att svenska myndigheter skulle gå ut med kostråd att barn och gravida inte ska äta laxen oftare än tre gånger om året. Och – yrkesfiskarna skulle inte tillåtas exportera fisken till EU.
I Finland och Lettland finns liknande undantag och hit får således fisken exporteras.
(Källa: Svt)