Guppyhjärnor studeras i Stockholm

Gupyyhanarna är mycket pråligare än de brunaktiga honorna. På gott och ont för hanarna. Foto: Mihnea Stanciu/flickr.com_CC

Guppyhonor med större hjärna klarar sig bättre från predatorer än de med små hjärnor. Men för hanarna spelade det ingen roll. De blev uppätna i samma utsträckning, oavsett hjärnstorlek.
Att guppyindivider med mer hjärnkapacitet klarade sig undan predatorer bättre än deras mindre bemedlade kamrater, är kanske inget förvånande resultat. Det som är lite märkligt i den guppystudie som gjorts på Stockholms Universitet, är att detta bara gällde för guppyhonor. Hanarna blev uppätna i samma utsträckning oavsett hjärnstorlek.
Förklaringen är att de hanar med större hjärna i denna studie också hade färgladare fenor. De syntes därmed mycket bättre för fienden och blev snabbare uppätna, oavsett om de var ”smarta” eller inte.
Kan vi lära oss något av denna studie? Kanske att det inte hjälper att vara smart om du är för snygg…