Här ska det satsas 90 miljoner på bättre fiske

Mer harr och annan fisk ska det bli tack vare storsatsningen i tre älvar. Foto: Anders Lundin

Snart sjösätts ännu ett stort projekt som ska gynna några av landets populära fiskeälvar. Länsstyrelserna i Jämtlands och Gävleborgs län har gemensamt fått 90 miljoner kronor för insatser i Gimån, Ljusnan och Voxnan.

Fiskejournalen berättade nyligen att Skåne, Blekinge och Kalmar län har fått klart med en 100-miljonerssastning på fiskevård och vattenvård. Nu kommer beskedet att Länsstyrelserna i Jämtlands och Gävleborgs län kan dra igång en satsning i nästan samma storleksordning, som ska gynna både vattenlivet och besöksnäringen.

Projektet startar redan i höst och sträcker sig över sex år. Medverkande är också Bräcke, Härjedalens, Ljusdals och Ovanåkers kommuner, SCA, Skogsstyrelsen och Sportfiskarna. Projektet finansieras huvudsakligen via EU:s LIFE-fonder (60 procent) och Havs- och vattenmyndigheten samt via medfinansiering från Region Gävleborg och de deltagande parterna.

Enligt ett pressmeddelande ska projektet bidra till en vattenmiljö med mer naturliga livsmiljöer, ökad biologisk mångfald samt till mer fisk i älvarna, och de lokala fiskevårdsområdena kommer att ges möjlighet att ytterligare utveckla sina fiskevatten.

Läs fler nyheter från Jämtland:

Skarv i Storsjön – ska den etablera sig i Norrlands inland?