HaV ställer sig på miljöns sida

I den vackra sjön Bästeträsk lever bland annat en unik sötvattenslevande sik, liksom Gotlands enda konstaterade förekomst av stensimpa. Vad en kalkbrytning skulle inneburit för grundvattnet som försörjer sjön är omöjligt att veta. (Foto: Nicka Hellenberg)

I den vackra sjön Bästeträsk lever bland annat en unik sötvattenslevande sik, liksom Gotlands enda konstaterade förekomst av stensimpa. Vad en kalkbrytning skulle inneburit för grundvattnet som försörjer sjön är omöjligt att veta. (Foto: Nicka Hellenberg)

Under en längre tid har en kamp mellan å ena sidan miljö- och naturförespråkare, å andra sidan företaget Nordkalk pågått på Gotland. Nordkalk vill bryta kalk i ett känsligt område på norra ön. Nu kommer Havs- och vattenmyndigheten, HaV, med ett yttrande till Mark- och miljödomstolen. HaV tycker inte att det ska ges något tillstånd för kalkbrytning i området.
HaV är en av få myndigheter som haft möjligheten att yttra sig i ärendet om kalkbrytning i området nära Bunge på norra Gotland. Miljödomstolen avslog ansökan från Nordkalk redan 2008. Sedan dess har det varit ett antal turer fram och tillbaka med överklaganden och prövningar om det artrika och speciella området. Tidigare i år meddelade Högsta domstolen att den ursprungliga ansökan måste prövas på nytt.
– Vi bedömer att de två närliggande Natura 2000-områdena Bästeträsk och Brantings Haid skadas av en sådan verksamhet. Därför anser vi att tillstånd inte får ges i enlighet med EU:s regelverk för naturvård, säger Björn Risinger, generaldirektör på HaV.
– Enligt miljöbalken finns vissa möjligheter för regeringen att godkänna en verksamhet som skadar Natura 2000-områden. Men då krävs bland annat att man utrett och tvingats förkasta alla andra möjliga lösningar. Vi menar att bolaget inte kunnat visa detta, säger Björn Risinger vidare.
En oro för att känslig fauna, flora och miljö skadas, samt att vattenförsörjningen påverkas har funnits sedan dag ett. Nordkalk har varit av motsatt åsikt, utan att kunna övertyga miljöorganisationer och en orolig allmänhet. 
HaV pekar också på svårigheten i att exakt förutsäga och mäta hur brytningen kommer att slå mot de naturmiljöerna. Precis intill det planerade kalkbrottet finns flera livsmiljöer som är mycket grundvattenberoende och känsliga både för variationer och för kvalitetsförändringar.
Här kan du läsa HaV:s yttrande.
Läs fler notiser från Gotland.
Nicka Hellenberg