Högintressant tema på årets FishBase Symposium

Svartmunnad smörbult i Visby hamn.

Svartmunnad smörbult finns nu i bland annat Visby hamn. (Foto: Bengt Olsson/Sportfiskarna)

Sportfiskarna:
21 oktober hålls den årliga FishBase Symposium på Naturhistoriska riksmuseet. För många riktiga fisknördar är detta årets viktigaste arrangemang! I år är temat invasiva fiskarter.
Invasiva fiskar är ett högaktuellt ämne då vi har ett antal främmande arter som etablerat sig i våra vatten. Den förmodligen senaste nya arten: svartmunnad smörbult, Neogobius melanostomus, har helt nyligen spritt sig längs ostkusten och finns bland annat rikligt i Visby hamn.
Under tusentals år har fiskarter genom människans försorg fått nya utbredningsområden. Ibland har man med flit släppt ut fisken på nya platser, men ofta har spridningen varit oavsiktlig. I takt med att handel och transport blir allt mer global har det blivit lättare för fiskarter att nå nya områden.
Vilka ”nya” arter finns redan eller är på ingång i Sverige och Europa? På vilka sätt sprids de till nya områden? Vilka blir effekterna på de lokala ekosystemen? Vilka åtgärder kan sättas in, förebyggande eller i efterhand? Det är några av de frågor dagens symposium kommer att behandla.
Om FishBase:
FishBase är världens största uppslagsverk om fiskar, med uppgifter om alla världens fiskarter, fritt tillgänglig på nätet.
FishBase Sverige har arrangerat FishBase Symposium sedan 2003, varje år med nytt tema. Ta tillfället i akt att träffa fiskintresserade från hela landet!
Läs mer här.
www.sportfiskarna.se