Informationskvällar om fisket i Vättern

Den 22 och 24 april bjuder länsstyrelsen in till informationskväll, bland annat ska rödingen i Vättern diskuteras.

Den 22 och 24 april bjuder länsstyrelsen in till informationskväll, bland annat ska rödingen i Vättern diskuteras.

Kommande vecka bjuder länsstyrelsen Jönköping in till informationskvällar. Alla som är intresserade av det senaste kring förvaltning, fiskevårdsåtgärder och fiskundersökningar i Vättern hälsas välkomna. Platserna är Spinnet i Habo på tisdag och Folkets Hus i Motala på torsdag. –  tiden är 18.30 – 21.00.
Det är Samförvaltning Fiske som bjuder in till kvällarna för att informera om och diskutera aktuella frågor inom fisket. Det kommer bland annat att pratas lax, harr, röding och samförvaltningens förslag på förändrade fiskeregler för signalkräfta.
Kvällen är gratis och öppen för alla. Man bjuder även på fika.
Mera information och anmälan

Vad Samförvaltning Fiske?
Samförvaltning Fiske är ett arbetsutskott under Vätternvårdsförbundet där bland annat förvaltningen av fisket diskuteras och man tar fram olika förslag till förändrat regelverk.
I Samförvaltning Fiske sitter ledamöter från Yrkesfiskarna, Sportfiskarna, Vätterns fritidsfiske- och fiskevårdsförbund, Fiskevattenägarna, Fisketurismentreprenörer, turismsektorn, kommuner, länsstyrelser och SLU. Om du vill vara med och påverka kan du kontakta den ledamot som företräder din organisation eller fiskekategori.