Inte bara havsöringen som blir lovlig i morgon

Är blekan på väg tillbaka? Foto: Anders Nicander

Det är inte bara havsöringen som åter blir lovlig att fiska 1 april. De förr så vanliga arterna torsk, kolja och bleka har varit fredade i vattnen innanför trålgränsen sedan 1 januari. Från och med första april är det fritt fram att fiska, om du nu kan hitta dem.

Även om det mest pratas om torsk när man diskuterar utfiskningen av våra hav så finns det en lång rad arter som gått samma öde till mötes. Koljan var förr en mycket vanlig fisk i Skagerrak och Kattegatt, inte minns i innerfjordarna och blekan var så vanlig att den ibland sågs som ett problem för att men fick den istället för den mer eftertraktade torsken.

I dag är koljan i princip försvunnen. För blekan ser det lite ljusare ut och faktiskt har det fångats en del bleka vid fiske från kusten under senare år. Torsken är lite mer komplex. Även om det ser väldigt mörkt ut för beståndet kan man fortfarande springa på små fläckar där det faktiskt finns en del torsk. Detta gäller både inom- och utomskärs. Lättast perioden att hitta torsken brukar vara från när värmen kommer i maj och fram till i början av juli.

Helt klart är att både torsk och bleka är så pass vanliga att det går att ha ett meningsfullt fiske efter bägge arterna. Om man kan glömma att de en gång var så otroligt talrika och anpassar förväntningar och redskap efter rådande förhållanden kan man ha fantastiska stunder längs kusten.

Vill man testa bör man söka platser där det är djupt vatten helt in till land. En havsöringutrustning med spö runt 9-10 fot med en anpassad rulle funkar utmärkt. Men knyt på en halvmeterlång tafs av 0,45-0,50 millimeter nylon mellan bete och flätlinan! Dels för att minska risken att linan nöts av vid bottennapp, dels för att det behövs en sats som skydd mot skav när en skaplig torsk tagit på jiggen och bökar runt bland sten och tång.

Torsken står oftast helt ner på botten och blekan står längs branten upp mot land. Här är jig ett superbete. Både för att bägge arterna älskar jiggar och för att man sätter betydligt färre beten med med uppåtriktad kroken. Använder man jiggskallar med offsetkrok minskar man risken att fastna ytterligare. Med lite träning kan man lära sig att undvika de flesta bottennappen. Det handlar i mycket om att lära sig att känna skillnad på ett lätt hugg och en stöt mot botten och bara göra mothugg när det verkligen är hugg.

Publicerad: 14 dagar sedan
Av: Anders Nicander

Intressanta fiskeprylar från vår butik: