IVA och Svensk Energi dåligt pålästa?

ANNONS

Den småskaliga vattenkraften har ingen betydelse som reglerkraft. (Foto: Älvräddarna)

Den småskaliga vattenkraften har ingen betydelse som reglerkraft. (Foto: Älvräddarna)

När företrädare för kraftbolagen gång på gång påpekar att småskalig kraftverk har betydelse som reglerkraft, visar man på okunskap. Det menar Älvräddarnas ordförande Christer Borg.
– Att systemansvariga vet om att det finns småskaliga vattenkraftverk som normalt producerar en viss mängd energi per vecka är inte samma sak som att de representerar en reglermöjlighet, säger Borg till Fiskejournalen.
Det var i tidningen Ny Teknik som Älvräddarnas ordförande Christer Borg uttrycker förvåning över branschens okunskap i ämnet. Han skriver bland annat:
”Det är endast den storskaliga vattenkraften som har betydelse som reglerkraft. IVA, Svensk Energi och andra aktörer på kraftsidan slarvar när de uttalar sig om effektreglering, svarar Christer Borg på Älvräddarna.”
Läs hela debattsvaret här.
Morgan Fihn

Vill du också att vattenkraften ska anpassa sin verksamhet till moderna miljökrav?
Tillsammans med Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Älvräddarnas Samorganisation, Världsnaturfonden WWF, Östersjölaxälvar i samverkan och Naturskyddsföreningen, har Fiskejournalen under lång tid kämpat för att vattenkraften ska börja ta miljöhänsyn. Nu kan det bli verklighet. I oktober presenterade regeringen en revolutionerande utredning: ”Vattenverksamhetsutredningen”. Utredningen föreslår skärpta miljökrav för vattenkraftsindustrin, med målet att återfå den biologiska mångfalden i våra utbyggda vattendrag.
Därför ber vi nu dig att – tillsammans med oss och miljöorganisationerna – hjälpa till att uppmuntra våra beslutsfattare till att lagstifta för fria vandringsvägar och ekologisk hänsyn inom vattenkraften.
Skicka ett brev från vår sida Engagera Dig.

 

Publicerad: 12 February 2014
Av: Morgan Fihn
ANNONS