Jurist förespråkar lagändring för att skydda fjällnatur

Måste allemansrätten kompletteras för att skydda naturen? Foto: Tevin Trinh
ANNONS

Vilket avtryck i naturen gör vi sportfiskare och andra fjällbesökare sammantaget? Alldeles för stort, anser en miljöjurist vid Naturvårdsverket. Han säger att det behövs en lagskärpning för att allemansrätten ska fungera.

Det är miljöjurist Nils Hallberg som sätter ned foten kring slitaget i fjällen. Trycket från besökarna är stort på vissa områden, och det mesta talar för att det kommer att öka med både det stigande intresset för sportfisket och friluftsliv i allmänhet.
– Vill vi ha värdefull natur kvar på vissa platser behövs åtgärder. En lagändring krävs för att utövandet av allemansrätten ska kunna styras, framför allt utanför skyddade område, säger Nils Hallberg till SVT Jämtland.

Han nämner ett exempel från Vålådalens naturreservat, där antalet besökare vid Blanktjärn femdubblades mellan 2014 och 2019, vilket medfört ett stort naturslitage.
Nils Hallberg anser att allemansrätten inte är utformad efter vårt moderna sätt att använda den och att den behöver kompletteras med en förändrad lagstiftning.
Här kan du se en intervju med honom.

Publicerad: 10 maj 2021
Av: Anders Lundin
ANNONS