Klartecken för fiskväg i Västerås

Turbinbron kommer att förses med en fiskväg i sommar. Foto: Länsstyrelsen i Västmanland
ANNONS

Svartåns vandrande fiskar kommer snart kunna passera turbinbron i centrala Västerås via en fiskväg. Det står klart sedan Mark- och miljödomstolen nu gett sitt godkännande.

Turbinbron ligger i södra delen av Västerås innerstad och är det första vandringshindret i Svartån för uppvandrande fisk från Mälaren.
Planerna på en fiskväg förbi dammen har diskuterats i flera år och nu har man enats om en rak, sluttande konstruktion i den befintliga åfåran. Om allt går enligt planerna påbörjas bygget redan i sommar.
Fiskvägen ska bland annat hjälpa Svartåns aspar och gösar att finna nya gynnsamma lekområden, och nästa år kommer ytterligare en fiskväg att byggas förbi en närliggande damm.

”Faunapassagerna kommer att bli till stor nytta för alla fiskar som vill röra sig i Svartån”

– Faunapassagerna kommer att bli till stor nytta för alla fiskar som vill röra sig i Svartån. Inte minst hoppas vi att aspen ska återvända till de lekplatser som de inte har haft tillgång till på så många år. Kanske får vi möjlighet att uppleva asplek i centrala Västerås både i forsarna nedströms Falkenbergska kvarnen, men även i den breda fors som själva faunapassagen kommer att utgöra. Man bör satsa på uppföljning av både fisk, bottenfauna och vattenvegetationen och det bör göras publikt så att alla kan se och lära sig mer om livet i vattnet, säger limnologen Gunilla Alm på Länsstyrelsen i Västmanland.

Läs mer här.

Hans Hällman

Relevanta produkter från vår fiskebutik:

Publicerad: 22 March 2018
Av: Hans Hällman
ANNONS