Kraftverk i Mörrum rivs

Kraftverket i Mörrum producerar inte mycket el. Miljövinsten blir stor och elförlusten liten.

Nu är det bestämt att Mariebergs kraftverk i Mörrumsån ska rivas. Det är rena julklappen för både fisk och sportfiskare.
Rivningen kommer att öppna upp hela sträckan från havet till fiskvägarna vid kraftverken i Hemsjö, något som tros förbättra förutsättningarna för fiskvandring och reproduktion samt den biologiska mångfalden i stort.
– Rivningen av dammen betyder oerhört mycket för fisketillgången i Mörrumsån. Vi talar om hundratals fler laxfiskar som nu kan leka, och ett betydande antal fler smolt. Det blir ett rejält tillskott av fisk, säger Ola Söderdahl, platschef på Mörrum Kronolaxfiske.

Stor glädje i bygden där sportfisket har en stor betydelse

Kraftbolaget E.ON har själva varit med och tagit detta initiativ och det verkar vara positiva reaktioner från hela bygden, där fisket har en stor betydelse både för ekonomin och för områdets profil.
– Större delen av Mörrumsån är idag både naturreservat och Natura 2000 område. Genom det här skapar vi förutsättningar för att öka den biologiska mångfalden, säger landshövdningen Berit Andnor Bylund.
Den planerade rivningen av kraftverket kan ske tidigast 2017 efter samrådsmöten.
Se inslag på SVT.