Kris för Roslagens gösar – snart kan de fredas

Nu föreslås att Roslagens gösar i större utsträckning ska få vara ifred.
ANNONS

Gösbeståndet i Galtfjärden i norra Roslagen minskar kraftigt, och troligtvis är orsaken ett högt fisketryck. Det slår forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet fast, och de föreslår därför att den ska fredas.

Resultat från nätprovfisken visar att stora gösar helt försvunnit från provfiskefångsterna, och nu minskar även fångsterna av mindre och yngre gösar.

– Utvecklingen är mycket oroande. För att motverka den fortgående beståndsminskningen så bör fisketrycket på gösen minskas kraftigt. En fredning av gösen från både fritidsfiske och yrkesfiske skulle skapa förutsättningar för beståndet att återhämta sig, säger Ulf Bergström, forskare vid institutionen för akvatiska resurser vid SLU (SLU Aqua).

Både fritidsfiske och yrkesfiske efter gös är främst riktat mot stora individer. Det är därför troligt att ett högt fisketryck är den främsta orsaken bakom nedgången av stor gös, konstateras i en rapport från SLU. Få stora gösar kan i sin tur ha lett till en svag rekrytering och en nedgång även hos ungfisk. En sådan utveckling är kännetecknande för starkt överfiske. Även ett ökat predationstryck från säl och skarv kan tänkas påverka gösbeståndet negativt, men tros alltså inte vara huvudorsaken bakom nedgången.

 

Publicerad: 23 September 2018
Av: Anders Lundin
ANNONS