Kustfisken mår sämre

Abborren är en av flera arter som har det motigt i Östersjön. Foto: Tobias Dahlin

Övervakning av fisksamhällen från fyra kustmråden visar att fiskarnas hälsa har blivit sämre. Förekomsten av abborre har dessutom minskat i flera områden. Vad nedgången beror på är inte klarlagt.

Sedan 1980-talet har fisksamhällen och fiskarnas hälsa övervakats vid Holmöarna i Bottniska viken, Kvädöfjärden i Egentliga Östersjön , Torhamn i södra Egentliga Östersjön och Fjällbacka i Västerhavet.
Fiskarna mår sämre i samtliga områden och uppvisar bland annat försämrat immunförsvar och reproduktionsstörningar. På flera platser har abborrarna blivit färre och mörtarna fler.

”Våra undersökningar visar att det skett oroväckande förändringar i kustnära fisksamhällen”

– Våra undersökningar visar att det skett oroväckande förändringar i kustnära fisksamhällen, och det är speciellt oroande att detta har skett i referensområden. För att fånga upp anledningen till fiskens försämrade hälsa och nedgång i vissa fiskarter, borde studier utföras på effekter av flera olika miljöfaktorer som miljögifter, säger forskaren Jens Olsson på SLU Aqua.

Läs mer här.

Hans Hällman