Länsstyrelsen försvarar förslaget på fiskeregleringar för sportfisket på Bratten

Havsfisket på Västkusten har få spännande platser kvar. (Foto: Foto: Magnus Durell)

Havsfisket på Västkusten har få spännande platser kvar. (Foto: Foto: Magnus Durell)

Sportfiskarna:
Länsstyrelsen i Västra Götalands län försvarar nu sitt förslag på fiskeregleringar för Bratten, som Sportfiskarna kritiserat.
Tidigare i höst lämnade Sportfiskarna in sitt remissvar gällande förslaget på fiskeregleringar för utsjöområdet Bratten i Skagerrak på svenska Västkusten. Sportfiskarna framförde kritik mot att sportfisket utestängs från stora områden på osakliga grunder. Länsstyrelsen väljer nu att kommentera ärendet. Maria Kilnäs från länsstyrelsens naturvårdsenhet har varit ansvarig för framtagandet av ett förslag på fiskeregleringar, och hon säger följande:
– Länsstyrelsen har kännedom om det symbolvärde Bratten har för sportfisket i Sverige och vill därför om möjligt inte stänga området helt för sportfiske, men vi delar inte Sportfiskarnas syn på vilken påverkan sportfisket kan ha både på mycket sällsynta, skyddsvärda bottenlevande arter och på de stora, sällsynta och långsamväxande fiskarter man fiskar på. Vi vet att sportfiskare har fått upp hornkoraller på kroken och det räcker med vetskapen om att sportfiskare riskerar att fastna i hornkorallerna igen för att stänga sådana områden också för sportfiskare. Att inskränkningarna blir mer omfattande för sportfisket än yrkesfisket, beror helt enkelt på att yrkesfiskarna undviker de rev vi önskar skydda medan sportfiskarna söker sig just till dessa. Givetvis är det ännu viktigare att säkerställa att inte man trålar på dessa bottnar, men man måste också förhindra andra former av påverkan.
Läs förslaget på fiskeregleringar och Sportfiskarnas remissvar här.