ANNONS

Larm om lite lax i Luleälven: ”Vi måste hjälpas åt”

Fiskeguiden Robert Westin välkomnar strängare regler i Lule älv. Foto: Privat
ANNONS

Laxen och öringen i Luleälven måste få bättre förutsättningar, annars är stammens kvalité hotad. Det måste helt enkelt dödas färre fiskar, och lösningen blir att begränsa yrkesfisket på lax och havsöring.

Det är Vattenfall som hissar en varningsflagg om situationen i Luleälven. Enligt dem har det varit en vikande trend i 15 år, vilket avspeglas i statistiken från fiskodlingen i Heden. Under 2020 fick Vattenfall bara ihop 100 par laxar vid Bodens kraftstation som gick att använda till avel.
– Vårt mål är att använda drygt 200 par av de laxar som stiger till kraftverket i Boden. I fjol fick vi bara ihop 109. Fortsätter den trenden så är stammens kvalitet hotad. Ett dåligt år klarar man men vi vill behålla den genetiska bredden, det är mycket viktigt. Det gäller exempelvis anpassningsmöjligheter och egenskaper som laxen i Luleälven utvecklat under en herrans massa år, säger Mikael Lidström, chef för Vattenfalls fiskodlingar, till Norrländska Socialdemokraten.

Begränsar fisket
Sportfisket på lax och öring är populärt nedanför kraftverket, men i detta fall är det yrkesfisket som pekas ut. Det är Vattenfall som själva äger fiskerätten, och de arrenderar i sin tur ut den till yrkesfiskare. Lösningen blir nu att införa en tidsbegränsning på fisket med fasta redskap i älven från kommungränsen Luleå/Boden till kusten, närmare bestämt från 21 juni till 8 augusti.

Denna åtgärd välkomnas bland sportfiskare i området.
– Vattenfall skall faktiskt ha cred för detta. De har, i detta fall, agerat hårt men samtidigt korrekt. Yrkesfisket är såklart inte den enda anledningen till att beståndet minskat, men en stor bidragande orsak, säger fiskeguiden Robert Westin från Boden.
Han poängterar dock att många måste hjälpas åt för att rädda bestånden.
– Yrkesfisket, fritidsfisket och sportfisket måste tillsammans ta ett större ansvar för att säkra framtidens fiske.

Publicerad: 26 May 2021
Av: Anders Lundin
ANNONS