Ljus framtid för Bulsjöåns öringar

Sportfiskarnas biologer i full färd med att "krama" öring. Foto: Mathias Arnham

Sportfiskarna går från klarhet till klarhet när det gäller att bedriva fiskevård. I östgötska Bulsjöån begränsas öringens lekmöjligheter av vandringshinder men med lite konstgjord andning ska beståndet blomstra.

Bulsjöån slingrar sig mellan sjöarna Östra Lägern och det mytomspunna storöringvattnet Sommen. Ån är lekområde för den storvuxna öringen men de sträckor där öringen kan leka har under de senaste 150 åren varit starkt begränsade.

– Bulsjöån med biflöden är flera mil lång, men vandringshinder har försvårat för reproduktionen av öring i vattensystemets övre partier. Sportfiskarnas arbete med stödutsättning av öringyngel från lokal lekfisk tillsammans med Tranås Energis arbete med att öppna upp vattenvägen gör att Bulsjöåns öringbestånd går mot en ljusare framtid, säger Mattias Larsson, biolog på Sportfiskarna.

Här kan du se en liten film om arbetet med att föda fram öringyngel för stödutsättning.

Publicerad: 20 april 2024
Av: Anders Nicander