Marin nationalpark

I Vadehavet, som sträcker sig från Nederländerna i söder till Danmark i norr, vill den danska regeringen inrätta en marin nationalpark.
Vadehavet är ett unikt havsområde som är mycket viktigt för sjöfågel och som fungerar som barnkammare för fisk. Danmarks miljöminister, Karen Elleman, kallar Vadehavet för ett av Danmarks absolut viktigaste naturområden. Beslut fattas till hösten.
Anders Nicander

Den danska regeringen vill göra nationalpark av det grunda och näringsrika Vadehavet.

Den danska regeringen vill göra nationalpark av det grunda och näringsrika Vadehavet.