Matfisk miljökartläggs

Fångst och beredning av torsk och kolja ska miljökartläggas. (Foto: Anders Nicander)

Ett nytt EU-projekt som heter WhiteFish ska kartlägga hur fångst och beredning av torsk och kolja påverkar miljön.
All framställning av mat påverkar miljön och även om fisk normalt ”skapar” sig själv finns det en stor miljöpåverkan vid fångst, transport och beredning. Man talar om livscykelanalyser, LCA, där man räknar ut hur stor miljöpåverkan är under produktens livscykel.
Vi kan räkna med att detta kommer bli stor fråga i framtiden när mycket av den mat som framställs har en orimligt stor miljöpåverkan. Vi kan också konstatera att om EU:s medlemsläder inte så kategoriskt fiskat ut sina egna fiskbestånd hade miljöpåverkan vid framställning av matfisk varit mycket, mycket mindre. Att frakta en fisk från Asien till Europa, eller odla den med miljödestruktiva och energikrävande metoder som vi gör i dag kan inte med några rimliga beräkningar i världen framställas som miljöklokt.
För att läsa mer on projekt WhiteFish klicka här.
Anders Nicander