Mer positivt från vraken

Från flera håll kommer rapporeter om att vrakfisket på Västkusten är riktigt bra, även om storleken på fisken inte är var den en gång var.
Extra roligt är att den stora sejen tycks ha gjort entré för året. Från Arne Olssons Tuna clipper fångades det sej på upp till åtta kilo redan i början av april. Från andra håll raporteras om fantastiskt sejfiske med fisk på upp till fem kilo. Sejen står ofta en bit över vraket och den tar gärna både pilk, häckla och ett snabbt invevat eftersläpstackel. Bästa sejfisket brukar vara ett par veckor in i maj. Många är vi som längtar dit ut.
Läs mer här: www.tunaclipper.se
Anders Nicander


Stora sejar fångas oftast i norska vatten, men nu i april-maj finns det hyggliga chansen även på svenska västkusten.

Stora sejar fångas oftast i norska vatten, men nu i april-maj finns det hyggliga chansen även på svenska västkusten.