Gör ett miljösmart båtköp

– Ska man göra en miljömässigt bra båt måste man se till hela livscykeln, säger Johan Strandberg på IVL Svenska Miljöinstitutet.

– Ska man göra en miljömässigt bra båt måste man se till hela livscykeln, säger Johan Strandberg på IVL Svenska Miljöinstitutet. (Foto: Morgan Fihn)

Tillverkning och skrotning har många gånger en större inverkan på motorbåtars totala miljöbelastning än vad bränsleförbrukningen har. Det visar ett ekodesign-projekt som IVL Svenska Miljöinstitutet genomfört tillsammans med företag i båtbranschen.
Resultaten från projektet har nu sammanställts i en guide som ska hjälpa båtköpare att göra miljösmartare val.
– En annan viktig slutsats är att det inte finns en båt som alltid är den miljömässigt bästa, utan att det beror på hur du använder båten. Guiden är framförallt tänkt som ett hjälpmedel för båtköpare att välja rätt båt, säger Sara Alongi Skenhall, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Guiden visar bland annat att:
• Om du kör många och korta sträckor och med mycket last så kan en båt med ett icke-planande, så kallat deplacementsskrov, och elmotor vara ett bra alternativ.
• Om du kör långa sträckor men inte så ofta passar en båt med planande skrov och en effektiv förbränningsmotor med miljöbränsle bäst.
• Om du är ute efter en dagtursbåt där du blandar korta och långa sträckor, med relativt många gångtimmar per år, kan en båt med hybriddrivlina vara ett bra alternativ.
• Om du är ute efter en liten öppen båt för kortare körsträckor så är återvunnen aluminium alternativt trä i skrovet bäst. Till den en bränslesnål förbränningsmotor som körs på miljöbränsle.
Ladda ner guiden här>>