Mindre mångfald utanför Ringhals

Havsabborre är en av de arter som trivs i närheten av Ringhals uppvärmda utsläpp. Rötsimpa, tånglake och många andra arter trivs däremot bättre där vattnet är kallare, visar en ny rapport. Foto: Tobias Mattson

Intill kylvattenutsläppet vid Ringhals kärnkraftverk finns det fler varmvattensgynnade fiskarter, färre som gillar kallvatten och en mindre mångfald än i det opåverkade havet, visar en ny rapport från Sveriges lantbruksuniversitet.

Sportfiskare har länge känt till att kustvattnet utanför Ringhals kan bjuda på exotiska hugg. Havsabborre och bonito är bara några av de arter som trivs när havsvattnet värms upp några grader. Men hur påverkas egentligen andra arter av det varma vattnet? Det vet forskare från Sveriges lantbruksuniversitet, tack vare årliga provfisken i området.
En nypublicerad rapport, som bygger på fjolårets undersökningar, visar bland annat att diversiteten – alltså mångfalden av arter – var lägre i det uppvärmda kylvattenområdet i än i det opåverkade referensområdet i april månad. I det uppvärmda utsläppsområdet fann man samtidigt fler varmvattengynnade arter än i det opåverkade referensområdet – och färre arter som trivs vid lägre temperaturer.

Både den lägre diversiten av fisk, och skillnaden i förekomst av kall- och varmvattengynnande arter är sannolikt direkta effekter av det uppvärmda kylvattnet, enligt forskarna.

Läs mer om rapporten här.

Läs rapporten här.

Hans Hällman