Nedgång för flera viktiga fiskarter i Nordsjön

Experter slår larm om att sillen och strömmingen snart är slut i Östersjön. Foto: Tobias Dahlin
ANNONS

Sill, skarpsill, tobis och vitlinglyra är viktiga för yrkesfisket, men också för Nordsjöns ekosystem. Nu visar en dansk studie att dessa arter är under hård press. Sedan 1993 har fiskarna blivit mindre och ger dessutom upphov till färre avkommor.

För havens ekosystem är små fiskar av stor betydelse, inte minst eftersom de utgör en viktig födokälla för större djur. Dessutom står de högt i kurs som foderfisk i bland annat fiskodlingar.
Men utvecklingen för sill, skarpsill, tobis och vitlinglyra ser långt ifrån ljus ut, enligt en omfattande studie som nyligen publicerades i tidskriften Journal of Ecology. Genom att studera 40 års insamlade fiskedata har forskarna sett att fiskarnas genomsnittliga vikt och längd vid en given ålder har minskat med 13 respektive 5 procent. En minst lika oroväckande utveckling är att rekryteringsprocessen, alltså mängden avkomma som två föräldrafiskar kan producera, har minskat med 28 procent.

Studiens konklusion är att foderfiskarnas nedgång sannolikt kan kopplas till sämre födotillgång till följd av klimatförändringar och ändrade havsströmmar.

Läs mer här.

Hans Hällman

Publicerad: 04 January 2018
Av: Hans Hällman
ANNONS