Nödbromsen drogs på Gotland – men har det gett resultat?

Hur mår gäddorna omkring Gotland? Foto: Tony Stephenson / UPY

Första mars innebär fiskepremiär på flera håll i landet – men på andra håll innebär det att förbud inträder. På Gotland fredas sedan många år abborre och gädda mellan 1 mars–31 maj, men frågan är om det gett önskat resultat?

De gotländska, kustlevande bestånden av gädda och abborre gick ner drastiskt under 1990-talet. Det var samma visa i exempelvis Kalmarsund, runt Öland och upp längs Ostkusten, och på Gotland infördes det förbud mellan 1 mars–31 maj. Myndigheterna drog helt enkelt i nödbromsen.

Fiskejournalen undrar förstås om förbudet gett märkbar effekt, och vi ställer därför frågan till gotlänningen och fiskeexperten Nicka Hellenberg.

– Gäddbestånden har inte återhämtat sig nämnvärt, vad man kan se. För abborren har de senaste två–tre åren visat en uppgång, men å andra sidan tycker jag personligen att det är på tok för tidigt att säga att det är bra nu. Vi vet inte orsakerna till uppgången, eller om den kommer hålla i sig, resonerar han.

När det gäller gäddan pågår ett antal åtgärder – främst i Sportfiskarnas regi – där man exempelvis återskapar våtmarker och förbättrar vandringsleder.

– Det har ju visat sig att i många områden på svenska Ostkusten är de sötvattenslevande gäddbestånden oerhört viktiga. Det är ju därför man satsar på ”gäddfabriker” och liknande. På Gotland går det inte att se något resultat i gäddpopulationen från dessa arbeten ännu, men förhoppningsvis kommer det. Våtmarkerna är ju dessutom finfina ur många ekologiska perspektiv.

Vad har då fisket på Gotland för framtidsutsikter, om du får dra till med en kombinerad gissning och önskan?

– Personligen skulle jag gärna se ett formidabelt gäddfiske kring Gotland, liksom i Kalmarsund, eller resten av Ostkusten i framtiden. Men frågan är om det någonsin blir som det var på 1970- och 1980-talen. Utan torsken, som fanns långt in på grundvattnet innan den försvann, saknas ju också en oerhört viktigt födokälla för gäddan. Våtmarkerna är utdikade sedan länge och det finns många andra hinder, men samtidigt görs det ju viktiga åtgärder, som lovar gott. Låt oss hoppas!

Du har väl inte missat denna läsning:

Föreningar får hård kritik för angeldonstävling