Nu råder fiskeförbud på harr

Länsstyrelsen i Norrbotten påminner om att harren är fredad från allt fiske under perioden 15 april till 31 maj. Anledningen till fredningen är att harren leker under den här perioden.

Harren är en norrländsk karaktärsfisk och en mycket älskad sportfisk. För att skydda den har man både infört en period av fiskeförbud i samband med leken och ett minimimått. Tidigare har det varit lite vilda västern över harrfisket vilket påverkat beståndet negativt. Särskilt gäller det för den världsunika kustharren som finns längs Norrbottenskusten.

– Förutom ett minimimått på 30 cm var harrfisket tidigare helt oreglerat. Nu är harren fredad under sin lektid på våren och när fiske är tillåtet råder en fångstbegränsning på tre harrar per person och dag. Minimimåttet har också höjts till 35 cm vilket är lämpligare ur biologisk synvinkel. Vi rekommenderar därutöver att man återutsätter alla harrar som är större än 45 cm eftersom de är särskilt viktiga för harrens reproduktion. Sammantaget ger detta helt nya och bättre förutsättningar för att förvalta harrbestånden på ett långsiktigt hållbart sätt, säger Dan Blomkvist, länsfiskekonsulent på Länsstyrelsen i Norrbotten.

Regler för harrfiske

  • Harren är fredad från fiske under tiden 15 april – 31 maj
  • När fiske är tillåtet får högst tre harrar per person och dag avlivas och behållas.
  • Minimimåttet för att avliva och behålla en harr är 35 cm. Länsstyrelsen rekommenderar att harrar som är större än 45 cm återutsätts.

Viktigt att notera är att det kan finnas lokala bestämmelser som är strängare man gäller minimimått och fångstuttag. Ta reda på vad som gäller förr harren i det vatten du tänker fiska.

Publicerad: 18 april 2024
Av: Anders Nicander