Ny och skonsam metod mäter mängden fisk

Sillen i Östersjön är hotad. Foto: Tobias Dahlin

Tidigare har man varit tvungen att fånga fisk för att ta reda på beståndens storlek. Nu tycks den tiden snart vara över. Danska forskare har utvecklat en metod som endast kräver ett vattenprov från området man vill undersöka.

Fisk och andra vattenlevande organismer släpper ständigt ut spår av DNA. Genom vattenprov kan detta DNA insamlas och mängden fisk uppskattas, eftersom varje individ har specifikt DNA. Antalet arter kan också mätas med samma teknik.
– Vi arbetar i princip som brottsutredande biologer. Att man utreder den biologiska mångfalden i havet genom att använda sig av arvsmassa från miljön ger en fingervisning om vad som verkligen lever i vattnet, säger Philip Francis Thomsen, till BBC News.
Forskarna hoppas att den här metoden kan bli ett framtida verktyg till ett mer hållbart fiske.

Läs mer om forskningen här
Hans Hällman