Nya avslöjanden om Jämtkraft

Rapporten "Hållbarhetsanalys kring småskalig vattenkraft i lokalt perspektiv -Långforsen i Nedre Långan" blev färdig 2001. ISBN 91-87908-56-5

Nu har det kommit fram att Jämtkraft använt sig av ekonomiska påtryckningar när det gäller forskningsresultat. Enligt uppgift hotades Mittuniversitetet med indragna forskningsmedel, om en rapport angående småskalig vattenkraft skulle komma med “fel” resultat.
Enligt nya uppgifter till Fiskejournalen beställde Jämtkraft 1999 en rapport om småskalig vattenkraft från Mitthögskolan i Östersund. Rapporten, som Jämtkraft betalade 750 000 kronor för, skulle utreda hållbarheten i att bygga ut småskalig vattenkraft vid Långforsen i nedre Långan. De källor vi pratat med uttrycker dock en stark skepsis mot Jämtkrafts intentioner med rapporten. En som fanns med i processen var forskaren och universitetslektorn Paul van den Brink.
– Rapporten skulle helt klart beskriva möjligheterna med att bygga ut Långforsen, inte konsekvenserna.
Paul van der Brink var vid tidpunkten anställd av Mittuniversitetet och deltog i flera möten om undersökningen och rapporten, vilket han gjorde i egenskap av styrelsemedlem i Naturskyddsföreningen.
– Jag fick påtryckningar om att det var viktigt att Mittuniversitetet uttryckte sig positivt, annars skulle vi inte få några mer forskningsmedel från Jämtkraft, säger Paul van der Brink.
Fiskejournalen har kontaktat Jämtkrafts presstalesman Anders Rubensson, som inte vill kommentera detta på telefon. Vi får istället ett skriftligt svar som säger att ”anledningen till rapporten var att man ville ha en rapport som gav förutsättningar till en samråds och dialogprocess.”

Här hittar du tidigare notiser där vi granskar Jämtkraft.
Har du några egna erfarenheter av Jämtkraft och deras miljöengagemang?
Kontakta oss eller kommentera i fältet nedan.
Morgan Fihn