Nytt reservat i Säveån blir av

Till våren-sommaren 2013 är tanken att det ska vandra leksugna laxar och havsöringar ovanför Hedefors kraftverk i Säveån. Även ålar och annan migrerande fisk ska få fri lejd. (Foto: Hans Falklind)

Nu bildas ett tredje reservat längs Säveån i Lerums kommun, Västra Götaland. Detta innebär att de mest värdefulla strömsträckorna i ån har fått ett fullgott skydd.
Nu har Regeringen beslutat att inte ta upp överklagandet av Länsstyrelsens beslut att bilda naturreservat av Säveån vid Hedefors. Det var Lerums församling som överklagade beslutet eftersom man ansåg att reservatet skulle försvåra för kyrkan att ordna ny begravningsplats. Regeringsbeslutet innebär att reservatet nu är ett faktum. Reservatet Säveån-Hedefors kommer även att inrymma den nya fiskväg som håller på att byggas förbi kraftverket i Hedefors. Reservatet blir det tredje längs Säveån och innebär att de värdefullaste strömsträckorna i ån nu har ett fullgott skydd.
– Det här är oerhört glädjande säger Lennart Olsson på Länsstyrelsens Naturvårdsenhet. Regeringens beslut innebär att alla formella hinder nu är avklarade.
Fiskvägen kommer att vara klar i maj 2013. Därefter börjar arbetet med leder och andra detaljer i reservatet.
– Förhoppningsvis kan vi ha en invigning av såväl reservat som fiskväg samtidigt som den första laxen stiger upp i omlöpet förbi Hedefors, säger Lennart Olsson.
Maria Ålander