Östersjölaxen exporteras

Det har varit ont om leklax i de svenska älvarna i år. En av förklaringarna kan vara att yrkesfiskarna på Bornholm börjat fiska lax igen. En regeländring har gjort det möjligt för dem att exportera laxen.
Av tradition har yrkesfiskarna på Bornholm alltid satsat hårt på laxfiske. Men de senaste åren har bornholmarna praktiskt taget inte alls fiskat lax. Orsaken är de höga gifthalterna i Östersjölax och de exportrestriktioner som blivit följden. Fullvuxen lax, med höga dioxinhalter, har inte fått exporteras och därmed har laxfisket blivit olönsamt.
Men i fjol ändrade EU reglerna och numera får Danmark exportera laxen till länder utanför EU. Det har inneburit en riktig boom för laxfisket på Bornholm och många fiskare ligger nu ute med långlinor. Fångsterna har varit mycket goda och yrkesfiskarna tycker det är svineri av EU att sänka laxkvoterna, enligt danska Fiskeri Tidende.
Svenne Andersson

En stor Östersjölax – mycket värdefull som sportfisk, men egentligen värdelös som matfisk på grund av de höga gifthalterna.