Övergödda vatten återställs med ny teknik

muddring av sjöar

Ny muddringsteknik kan rädda övergödda sjöar. (Foto: Teknikmarknad)

Den övergödda Barnarpssjön i Småland muddras nu med en helt ny metod som innebär att slammet kan återvinnas som gödsel. Bland annat tas muddermassor tillvara och kan användas till biogastillverkning och gödsel.
Nu tänds det hopp för Barnarpssjön, då det testas en ny muddringsmetod av Teknikmarknad – en organisation som knoppats av från Kungliga Tekniska Högskolan. I stället för att muddra med exempelvis grävskopa, åker små datorstyrda maskiner omkring på botten och suger upp gyttjan i slangar.
En del av den överflödiga näringen i sjön kommer att användas på åkrarna intill där den behövs. Enkelt sammanfattat kan man säga att övergödning i form av muddermassor sugs upp – och används sedan till att gödsla åkrarna med. Man kan även framställa biogas av massorna.
På sikt väntas Barnarpssjön bli en klarare sjö med bättre miljö för fiskar och andra vattenlevande djur.
Läs tidigare notiser om muddring.
Morgan Fihn