pH-chock dödade Mörrumsfisk

Det var, med största sannolikhet, en pH-chock som dödade fisken i Mörrumsån, nedströms Fridafors. Tusentals lax- och öringyngel kan ha fått sätta livet till.
Det var i förra veckan som massor av döda och döende fiskar upptäcktes i ån, strax nedströms de betongarbeten som Öresundskraft just nu genomför vid kraftverket i Fridafors.
Det är, med största sannolikhet, gjutningsarbetet som bär skulden. Mätningar på plats har visat att pH-värden tidvis varit över 10 nedanför kraftverket och det är tillräckligt för att slå ut allt liv. Döda fiskar har flutit med strömmen mer än en mil nedströms.
– Det som hänt är mycket beklagligt. De områden som drabbats tillhör våra bästa uppväxtområden med en täthet av mer än en havsöring per kvadratmeter, säger chefen för Kronolaxfisket, Percy Assarsson.
Händelsen är polisanmäld och miljöåklagare Ingvar Wennersten har börjat titta på fallet.
Svenne Andersson

Både yngel och vuxna fiskar drabbades av den plötsliga höjningen av pH-värdet i Mörrumsån. (Foto: Kronolaxfisket)