Politiskt förslag: Skrota Havs- och vattenmyndigheten

Nyttan med Havs-och vattenmyndigheten ifrågasätts av Kristdemokraterna. Foto: Aktion Rädda Vättern

Havs- och vattenmyndigheten har gjort sitt och bör läggas ned. Det anser Kristdemokraterna, som i stället vill att Jordbruksverket och Naturvårdsverket tar över deras arbetsuppgifter.

Det är i en följdmotion till miljöbudgeten som Kristdemokraterna har framfört kritiken mot Havs- och vattenmyndigheten, och förslaget att skrota densamma. Enligt deras miljöpolitiske talesperson, Kjell-Arne Ottosson, så finns det ett utbrett missnöje med myndigheten.
– Det är en fråga med flera delar. Hur många myndigheter ska vi ha? Men framför allt så finns det en stor kritik mot myndigheten. Den tillit som en så viktig myndighet ska ha saknas, säger han till Altinget.

Deras förslag möts dock av kritik från regeringen. Två ledande socialdemokrater tar nu Havs- och vattenmyndigheten i försvar, och kritiserar i stället Kristdemokraternas syn på miljön.
”Jämfört med förslagen från den socialdemokratiskt ledda regeringen vill KD även kraftigt reducera åtgärder för havs- och vattenmiljön med 240 miljoner kronor. KD vill också skära bort 35 miljoner kronor för miljöövervakning och även stöd till miljöorganisationen Swedish Water House”, skriver riksdagsledamötena Hanna Westerén och Markus Selin i en debatt i Svenska Dagblader.
Förutom nämnda neddragningar vill KD även ta bort mer än en miljard kronor av medlen, motsvarande två tredjedelar, avsatta för värdefulla naturmiljöer och friluftsliv. Detta skulle ge markant försämrade förutsättningar för svensk fisketurism, friluftsliv och landets alla fritidsfiskare, enligt debattörerna.
Här hittar du hela debatten.

Publicerad: 09 November 2020
Av: Anders Lundin