Problem med Recordfisken

Sedan ett par dagar är det problem att anmäla till Recordfisken. Våra tekniker arbetar för att lösa det – och snart hoppas vi att ni åter ska kunna anmäla era fina fångster.
Just när det börjat bli fart på både fiskare, efter den långa, hårda vintern, har vi tyvärr drabbats av tekniska problem när det gäller anmälan till Recordfisken. När man fyllt i alla uppgifter och angett bild att ladda upp får man till slut ändå beskedet att ”du måste välja minst en bild”.
Frusterande förstås, men vi hoppas snart ha löst problemet.
Svenne Andersson

Under ett par dagar har det varit problem att anmäla till Recordfisken.