Protestlistor mot stor etablering vid Mörrumsån

Mörrumsån kan utsättas för ytterligare exploatering.
ANNONS

Det börjar spridas en oro bland Mörrumsåns fiskevänner. Karlshamns kommun är nämligen igång med att förverkliga sin vision inför år 2030. Deras första steg i detta är att det nuvarande växthuset i Elleholm (som fördubblade sin yta för några år sedan) nu skall mer än fördubbla ytan igen, och då bygga på Mörrums Bruks mark så långt söderut som det är laxfiskepooler.

– Mellan samhället i Mörrum ner till Elleholm är det 2 kilometer som det är tillåtet laxfiske längs. Med en fördubbling av växthuset så kommer det att bli 1 kilometer med växthus plus villatomter, det vill säga halva laxfiskesträckan söder om Mörrum blir inbyggt på östra sidan. Visionen på längre sikt är att utöka upp till 30 hektar växthus, även på västra sidan, berättar en sportfiskare som Fiskejournalen varit i kontakt med.

För att en utvidgning av befintlig verksamhet ska kunna ske krävs det dock att området detaljplaneläggs för ändamålet. Syftet med planen är att möjliggöra för livsmedelsproduktion, växthusodling och lager. Detaljplanen befinner sig i samrådsskedet. Just nu cirkulerar det namninsamlingar mot etableringarna, där det bland annat påpekas att platsen ligger inom riksintresse för naturvård och att Mörrumsån är ett Natura 2000-område. Listan kommer att lämnas in till Karlshamns kommuns byggnadsnämnd.

Här kan den som vill skriva under!

Läs även om beslutet kring soptippsvatten i Mörrumsån:

Beslut: Utsläpp av soptippsvatten tillåts i Mörrumsån

Publicerad: 24 October 2018
Av: Anders Lundin
ANNONS