Redan 2000 brev skickade!

Du klickar snabbt och enkelt iväg brevet genom att fylla i namn och e-post. (Ill: John Shütte)

Du klickar snabbt och enkelt iväg brevet genom att fylla i namn och e-post. (Ill: John Shütte)

Redan dag två passerade vi 2000 skickade brev till ministrarna Annie Lööf, Karin Hatt och Lena Ek. Visa ditt stöd för nya lagstiftning för fria vandringsvägar och ekologisk hänsyn för vattenkraften du också.
Våra makthavare ska så småningom ta ställning till en ny lagstiftning som föreslår skärpta miljökrav för vattenkraftsindustrin, med målet att återfå den biologiska mångfalden i våra utbyggda vattendrag. Nu kan du visa ditt stöd till att genomföra lagändringen genom att skicka ett brev från vår sida Engagera Dig.
Redan nu har över 2000 personer skickat brevet till Anna-Karin Hatt (Energiminister), Annie Lööf (Näringsminister) och Lena Ek (Miljöminister).
Morgan Fihn