Regeringen backar om båtkörkort

Det omstridda körkortskrav som regeringen kommer inta att införas. I stället vill man se ett riktat arbetet mot de grupper som oftast drabbas av olyckor.
Säkerheten på sjön har diskuterats livligt de senaste åren. Mängden olyckor har ökat och kunskaperna hos de som kör snabba och förhållandevis stora båtar har många gånger varit otillräckliga. Därför ville regeringen införa ett körkort för den som kör en båt på mer än tio meter eller med en hastighet på över 15 knop.
Nu vänder man helt om och framhåller i stället hur viktigt det arbete som redan i dag genomförs av frivillig- och båtorganisationerna är. Många utbildningsföretag har sålt förberedande utbildning och en del kommer säkert att känna sig lurade nu när regeringen backar.
Anders Nicander

Många sportfiskare har snabba båtar – men slipper troligen att skaffa båtkörkort. (Foto: Svenne Andersson)

Många sportfiskare har snabba båtar – men slipper troligen att skaffa båtkörkort. (Foto: Svenne Andersson)