Regeringen ökar anslag till natur och havsmljö

Satsaningar på både sötvatten och hav finns med i regeringens utökade anslag. Foto: Omer Unlu/CC

Regeringen föreslår en ökning i vårbudgetpropositionen med 380 miljoner under resterande halvår för skydd och skötsel av värdefull natur och bevarande av arter.
Under mandatperioden vill regeringen öka satsningarna på natur och havsmiljö med sammanlagt 4,3 miljarder.
– Vi på WWF välkomnar att regeringen står fast vid satsningar på förstärkt miljöövervakning. Vi ser stora behov på många områden inte minst på havs- och vattensidan, när EUs ramdirektiv för vatten och EUs havsmiljödirektiv och nya fiskeripolitik ska genomföras i Sverige, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.
WWF menar vidare att flera av satsningarna i budgeten styr i rätt riktning mot mål och en politik inom planetens gränser med en ökad ambitionsnivå för skydd och skötsel av värdefull natur. Det är viktigare än någonsin tidigare.
– Det är en stor utmaning är att leva upp till internationella åtaganden att skydda 20 procent av land- och 10 procent av havsområden till 2020, säger Håkan Wirtén.

Maria Ålander