Så startade laxåret – Laxsvepet 2021

Lars Munk vet var laxen står i våra nordliga älvar. Foto: Ted Logart
ANNONS

2020 tog Stiftelsen för Östersjölaxen tillsammans med representerade förvaltningsorganisationer i Östersjölaxälvar i Samverkan fram en statusrapport för våra Östersjölaxälvar. Laxsvepet 2021 är ett komplement till rapporten.

Laxsvepet 2021 är en sammanställning av starten för säsongen hos dom vildlaxförande älvar i norr.

Kågeälven

Säsongen i Kågeälven började bra vad gällande fisket efter öring. 160 öringar över 50 cm fångades med en medellängd av drygt 65 cm. Vattentillgången var god så försäsongen blev lång. Havsöringsfisket startade i senare delen av april och höll i sig till en bit in i juni månad.

Under de första dagarna i juni kom laxen till Kågeälven. Man fick då stora förhoppningar med tanke på bra vattenstånd och att temperaturen var idealisk.

Det verkar dock som att det är väldigt få laxar som kom tillbaka till Kågeälven i år. Endast en nystigen lax är fångad.

Byskeälven

Laxtillgången verkar god. Uppgången har hittills varit i paritet med rekordåren vad gäller fiskvandring förbi Fällfors.

Åbyälven

Säsongen i Åbyälven startade bra för öringsfisket. Det fångades ett antal havsöringar som var längre än 80 centimeter. Totalt är det inrapporterat 28 öringar som är längre än 50 Centimeter.

Laxfisket kom i gång i slutet av maj. Det är inrapporterat 23 laxar varav 7 är nystigna laxar. Största var 103 centimeter. Samtliga är återutsatta.

Testeboån

Testeboån är visserligen återigen ett laxvatten, men ännu inget laxfiskevatten. Laxbeståndet i Testeboån växer mycket långsamt.

I år har ovanligt mycket lax visat sig nedströms Strömsbro kraftverk som finns i Testeboån. Endast ett kilometerlångt lugnvatten skiljer kraftverket från mynning i Bottenhavet.

Den fiskväg som finns vid Strömsbro kraftverk är ett exempel på en fiskväg som icke fungerar. Rapporter säger att fisken inte hittar fiskvägen så länge kraftverket är i drift. Den 2 juli hade endast fem laxar registrerats i fiskräknaren.

I Testeboån har kontrollen av smoltutvandringen och lekvandringen av vuxen lax och öring pågått under många år. Kunskapen från kontrollerna, tillsammans med elprovfisken, visar att Testeboåns lax- och havsöringsbestånd idag har uppnått en status på 10–20 procent av potentialen.

Lögdeälven

I Lögdeälven upplever man det är färre antal laxar i älven. Det saknas rapporter om sjuk lax vilket är positivt. Man upplever också att det är färre som sportfiskar denna säsong.

Piteälven

Tillgången är hittills på liknande nivå som tidigare år vid samma tid. Det finns inga tecken på sjuk fisk. Sportfiskefångsterna har varit som tidigare år.

Rickleån

Det var mycket färre överståndare denna vårsäsong. Det tidiga vårfisket efter öring var dåligt. Det var ovanligt ont om större fisk. Det fångades dock några fina öringar i slutet av maj.

Laxuppgången har varit svag i början av säsongen.

Vindelälven

Från Vindelälven rapporteras det att det är lite för tidigt för att uttala sig. Med tanke på sjukdomsproblemen hos lekfisken under 2015 så förväntar man sig ett svagt lax-år. Första laxen passerade Norrfors fisktrappa den 14 juni vilket är i paritet med tidigare år.

Det tidiga vårfisket, nedströms Norrfors, efter havsöringen upplevdes som svagt.

Kalixälven

Från Kalixälven är rapporterna mycket positiva. En topplax på 19,5 kilogram är fångad. Flera laxar från 10 kilogram till 15 kilogram är rapporterade.

Fiskejournalen har tidigare skrivit om den fina starten i Kalix älv denna säsong.

Torneälven

Precis som Kalix älv så går Torne älv mot en rekordsäsong. Rapporterna säger att det är den bästa säsongen sedan fiskräknaren installerades 2009.

Sammanfattning av året säsongsstarter

Det verkar som att dom stora älvarna går mot ett rekordår. Samtidigt är det troligt att dom små älvarna kommer att få en sämre laxuppgång än normalt.

Det positiva är att det är få rapporter om sjuka laxar, med undantag för rapporten från Vindelälven.

Relevanta produkter från vår fiskebutik:

Publicerad: 8 dagar sedan
Av: Robert Westin
ANNONS