Samexistens är nyckeln

I boken Ekologi och fiskevård som kommer i dagarna slås det fast att rovfisken och bytesfisken behöver varandra för att bestånden ska bli friska och livskraftiga.
Förr sågs stora rovfiskar som ett hot mot många vattens mer ”ädla” invånare. Fångades en gädda i en harrström slängdes den till räven. Det man inte insåg var att en balans skapats mellan arterna under en mycket lång tid. En balans som människan rubbade.
Rovfiskarna är den viktigaste faktorn för en bra tillväxt berättar redaktören för Ekologi och fiskevård, Lennart Persson, för tidningen Norrbottenskuriren.
Anders Nicander

Gäddan är en förutsättning för friska bestånd av dess bytesfiskar. (Foto: Anders Nicander)