Satsning i norr kan ge friskare fiskevatten

Fiskarna i Vindelälven ska slippa utsättas för medicinrester.

Nyligen berättade Fiskejournalen om de höga halterna av medicinrester i svenska vattendrag, och i synnerhet i Fyrisån i Uppsala. En satsning i fiskeeldoradot Sorsele kan nu bilda modell för hur svenska vatten kan renas.

Där har det nämligen invigts en pilotanläggning som ska ta bort läkemedel ur vattnet som släpps ut från reningsverket. Detta ska innebära att Vindelälven och dess harrar, öringar och andra arter slipper exponeras för medicinrester.

Det är Naturvårdsverket som fram till år 2023 delar ut 170 miljoner kronor i bidrag till åtgärder som kan förbättra vattenmiljön, och tre av dessa har gått till pilotanläggningen i Sorsele.
– Lokalt finns en tradition av att värna om natur och fiske. Då måste vi från kommunen försöka göra det också, säger gatukontorets enhetschef Lars-Gunnar Burman till SVT Västerbotten som har gjort ett inslag om reningsverket.