Sjöstjärnan till Emåförbundet

Emån är en av Sveriges mest artrika vattendrag. Den hyser 32 olika fiskarter. Foto: Mönsterås Turistbyrå/Eherenberg kommuniaktion
ANNONS

Vattenmiljöpriset ”Sjöstjärnan” för år 2016 går till Emåförbundet i Småland.
Sjöstjärnan är ett nationellt vattenmiljöpris som. Havs- och vattenmyndigheten, LRF och SKL står bakom. Prisumman är på 50 000 kronor.
–  Emåförbundet får priset för ett långvarigt och engagerat arbete med att värna Emåns vattenresurser och vårda, utveckla och återställa värdefulla natur- och vattenmiljöer, säger Björn Sjöberg, avdelningschef på Havs- och vattenmyndigheten.

Hela 32 av Sveriges 50 sötvattensarter finns i Emån.

Emån har sina källor uppe på det småländska höglandet och rinner efter 22 mils mycket varierande lopp ut i Östersjön vid Em i norra delen av Kalmar Sund. Emån är det största vattendraget i sydöstra Sverige och är känt för att världens mest storvuxna havsöringar leker här. Det är generellt en mycket artrik å när det gäller fisk. Hela 32 av Sveriges 50 sötvattensarter finns här.
Ordförande Anders Gustafsson och styrelseledamoten Bodil Liedberg Jönsson tog  emot priset vid Havs- och vattenforum i Göteborg.

Publicerad: 25 May 2016
Av: Maria Ålander
ANNONS