Skadestånd för skadat ålbestånd

Tidigare prövades verksamheten vid kärnkraftverken enbart mot den kärntekniska lagstiftningen. I slutet av 90-talet blev kärnkraften tillståndspliktig även enligt Miljöbalken. (Foto: Annika Örnborg)

Tidigare prövades verksamheten vid kärnkraftverken enbart mot den kärntekniska lagstiftningen. I slutet av 90-talet blev kärnkraften tillståndspliktig även enligt Miljöbalken. (Foto: Annika Örnborg)

Kärnkraftverket Ringhals AB ska betala en årlig avgift på 100 000 kronor till Havs- och vattenmyndigheten då kylvatten från verket skadar beståndet av sill, torsk och ål.
I samband med att kylvatten från havet tas in i kärnkraftsanläggningen skadas och dör yngel. Det påverkar beståndet av sill, torsk, glas- och gulål, uppger Hallands Nyheter. Mark- och miljödomstolen i Vänersborg har därför bestämt att den årliga avgiften på 100 000 kronor ska användas för att främja tillväxten av ål.
Läs tidigare notiser om ål.
Morgan Fihn