Skånska öringtävlingar i april

Traditionsenligt genomför Skånska Kustfiskeklubben Öringens dag i början av april. Den 10 april, närmare bestämt. Några veckor senare är det dags för nästa öringtävling – Blänkaren den 24 april.
Öringens dag har hunnit bli rejält traditionstyngd och de flest känner säkert till regelverket. I korthet kan det uttryckas som att det är vackraste, inte största, havsöring som vinner. Skönhetvärdet får man fram genom att använda den så kallade Fultonformeln.
Man får fiska var man vill längs den skånska kusten. Kansli finns vid reningsverket, väster om Ystad, från klockan sju tävlingsdagens morgon. Mer info om tävlingens hittar man på www.skanskakustfiskeklubben.se.
Fultonformeln används även när det gäller Öringens dag, men på ett något annorlunda sätt. Här anger reglerna att öringarna måste ha minst Fultonvärdet 1,0 för att få vägas in. Besor göre sig icke besvär alltså och tyngsta blänkaren vinner. Både spinnklass och flugklass. Tävlingen pågår från midnatt till klockan fyra på eftermiddagen. Kansli vid Engelska bryggan, öster om Ystad. Mer info om den tävlingen på www.henric.nu.
Svenne Andersson

Så ska en öring se ut för att kunna vinna. Tidigare års vinnarfisk på Öringens dag.

Så ska en öring se ut för att kunna vinna. Tidigare års vinnarfisk på Öringens dag.