Sorgliga upptäckten: Yngel kläcks redan på vintern

Kanske har hoppet ökat om att det ska bli åtgärder vid det utskällda kraftverket i Gullspångsälven. Foto: Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Det som flera rapporterat om på andra håll har nu även inträffat i Gullspångsälven. Under en inventering i Gullspångsälven hittades kläckta gulesäcksyngel i en grop – vilka i praktiken är dödsdömda.

Det var i december som den årliga räkningen av lekgropar gjordes i Gullspångsälven. Gammelkroppalax AB tillsammans med länsstyrelsen och Gullspångs kommun gjorde inventeringen. Totalt hittades 28 lekgropar i Gullspångsforsen, vilket är ungefär hälften av de senaste årens resultat. Det var i en av dessa som det påträffades öringyngel som redan kläckts, alltså mitt i vintern, vilket är anmärkningsvärt tidigt.
Orsaken har med klimatet att göra, där den varma hösten resulterat i en snabbare utveckling av romen.

Svårt att hitta föda
– Vi kan tyvärr förvänta oss att det här blir allt vanligare, säger Fredrik Nilsson, som är projektledare på Länsstyrelsen i Västra Götaland.
Med tanke på att det kommit köldknäppar efter upptäckten så kommer sannolikt dessa yngel inte att överleva fram till våren, inte minst för att det är svårt för dem att hitta föda.
Fredrik Nilsson berättar att det troligtvis handlar om en öringhona, som sannolikt lekt ovanligt tidigt. Förhoppningsvis råkar inte den senare lekande laxen ut för samma öde.
– Vi är ju mer oroliga för laxen, eftersom det är en värre situation för den i Gullspångsälven, säger Fredrik Nilsson.

 

Går det att göra något åt denna företeelse?
– Det är svårt. Vi har placerat ut nya temploggrar för att ha koll på vattentemperaturen under hela året, så att vi kan följa variationerna. Vi har också kollat om vattenregleringen från kraftverket påverkar temperaturen i älven, men inte hittat några sådana indikationer när det gäller vintern.
Det bästa medicinen ligger därför på ett annat plan, enligt honom.
– Bästa åtgärden är att se till att populationen är livskraftig. Jag håller precis på med slutrapporten av projektet GRAPA (GullspångRiverActionPlan), där vi föreslår flera åtgärder för att skydda laxbeståndet. Det finns dock inga billiga åtgärder, som inte inskränker kraftproduktionen. Jag Vi upplever dock att vi har en bra dialog med Fortum, och att de säger sig vilja prioritera Gullsångslaxen, säger Fredrik Nilsson.

Fiskejournalen återkommer när rapporten kring Gullspångsälven och laxen är publicerad.