Sportfiskarna om EU:s fiskekvoter

Sportfiskarna om fiskekvoterna

För höga laxkvoter ger både dåligt skydd och utnyttjar resursen fel. (Foto: Joel Norlin)

Sportfiskarna:
EU:s ministerråd beslutade i går om de gemensamma fiskekvoterna för fisket i Östersjön år 2014.  Resultatet är åter en nonchalering av forskarnas råd med en betydlig högre fångstkvot för lax än vad Internationella havsforskningsrådet ICES föreslog.

Laxkvoten för 2014 landade slutligen på 106 253 laxar enligt det finska Jord- och Skogsbruksministeriet. Detta är en minskning med 2 % mot det förra året. Ministerrådets beslut är dock fortfarande avsevärt högre än vad forskarna inom ICES föreslagit: ett maximalt uttag för 2014 på cirka 78 000 laxar. Detta ger ett otillräckligt skydd för de svaga vildlaxbestånden i Sverige.
– Kvoterna för lax har visserligen minskat stadigt de sista åren men måste fortsatt minska till forskarnas rekommenderade nivå. EU har åtagit sig att uppnå hållbart fiske till 2015 så vi måste börja följa Internationella havsforsknings råd, påpekar Glenn Douglas laxexpert på Sportfiskarna Region Norr.

Vildlaxen är vår!
Enligt en färsk officiell pressrelease från Finland ska Sverige och Finland ha kämpat tillsammans för att få ned laxkvoten, dock med detta blygsamma resultat. Sverige tillsammans med Finland har de flesta kvarvarande vildlaxälvarna och den största produktionen av vildlax i Östersjön. De stora laxförande älvarna i Sverige som exempelvis gränsälven Torne älv som delas av Sverige och Finland visar en positiv utveckling av laxbestånden de sista åren. De små svaga vildlaxpopulationerna i Sverige har det dock fortsatt problematiskt. Samhällsekonomiskt sett är laxen även en resurs som bäst utnyttjas via sportfisketurism i älvdalarna.
– Exempelvis Rickleån, Testeboån, Åbyälven och Moälven behöver ett förstärkt skydd mot kommersiellt fiske så att laxen kan återvända för lek och säkra bestånden. Dagens beslut i EU är sorgligt kortsiktigt, avslutar Glenn Douglas.

Läs tidigare notiser om fiskekvoterna för Östersjön.